Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen?

Aanmelden heeft WEL zin wanneer u zich herkent in de volgende punten:

 • u heeft inkomen uit werk, pensioen, inkomen uit werk i.c.m. studiefinanciering of alleen studiefinanciering (i.c.m. extra waarborgsom en een garantsteller die in Nederland of de EU woont);

 • u heeft een geldige verblijfstitel in Nederland;

 • na onze geautomatiseerde creditcheck blijkt een positief betalingsverleden; 

 • u kunt communiceren in het Nederlands of Engels;

 • wanneer u transparant bent over uw aanvraag;

Aanmelden heeft GEEN zin wanneer u:

 • een negatief betalingsverleden heeft volgens de geautomatiseerde creditcheck;

 • een inkomen heeft dat bestaat uit toeslagen (m.u.v,. studiefinanciering);

 • uitsluitend een Bijstand- Daklozen- Wajong- of soortgelijke uitkering hebt;

 • te maken hebt met schuldhulpverlening (minnelijk of wettelijk WSNP);

 • de volgende documenten (deze hoeft u pas te uploaden zodra een woning wordt toegekend).

Lees de voorwaarden zorgvuldig en als u voldoet, meld dan pas aan. Er wordt namelijk geen restitutie verleend!

Hoeveel moet ik verdienen om in aanmerking te komen voor een woning?Meer uitleg over het huurbudget en hoe dit kan worden beïnvloed, leest u hier.


Bijzonderheden:

 • Indien kandidaat geen vast inkomen heeft maar wel een aanzienlijk eigen vermogen (vanaf € 100.000 vrij beschikbaar spaargeld) kunt u ook in aanmerking komen.

 • Indien niet geheel kan worden voldaan aan de vereiste inkomsten, kan in overleg naar extra zekerheden (verhoogde waarborgsom, maximaal 3 maanden en garantstelling) worden gekeken. 

 • Wij wijzen woningen toe op basis van de oudste rechten (inschrijfduur) en de geldende voorwaarden.

Heb je het antwoord gevonden?