Verhuurtbeter.nl vraagt ook om een borgsteller. Waarom?

#garantstelling #garantsteller #borgtocht

Verhuurtbeter.nl avatar
Geschreven door Verhuurtbeter.nl
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Niet altijd is een maandelijks inkomen en de waarborgsom (standaard 1 maand huur) voldoende zekerheid voor een verhuurder. Daarom vraagt Verhuurtbeter.nl ook bij aanmelding of je een borgsteller hebt. Deze extra zekerheid voor de verhuurder maakt soms het verschil, waardoor je de woning wél kunt huren. De borgstelling (akte van borgtocht) staat los van de hoogte van de waarborgsom.

Een borgsteller moet in Nederland of in de EU woonachtig zijn en tekent een document waarin hij zich mede hoofdelijk aansprakelijk stelt voor de verplichtingen ‘voortvloeiend uit de onderhavige huurovereenkomst’. Onderaan deze pagina zie je een voorbeeld van de Akte van Borgtocht. Als we deze zekerheid nodig hebben, vermelden we dit in het huurvoorstel. Hierna nemen we de Akte van Borgtocht op als een door jouw borgsteller te ondertekenen document.


Een aantal feiten op een rij:

 • Iedereen kan borgsteller zijn. Onze voorkeur gaat uit naar een eerstegraads familielid;

 • Borgsteller blijft men zo lang er financiële verplichtingen zijn uit de huurovereenkomst;

 • De Akte van Borgtocht kan niet worden beëindigd in de eerste vijf jaar;

 • De Akte van Borgtocht kost jou en de borgsteller niets op voorhand;

 • Van een borgsteller hebben wij nodig:

 1. persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum, geboorteplaats, huidig adres, e-mailadres en telefoonnummer);

 2. inkomensgegevens;

 3. een identiteitsbewijs;

 4. een getekende Akte van Borgtocht.

Deze informatie verzamelen we zodra dit nodig is. De gevraagde documenten kunnen worden geüpload in het Sneller Huren account van huurder.

 • In principe heeft een borgsteller niets met ons of de eigenaar van de woning te maken zolang je de huur elke maand op tijd betaald. Pas op het moment dat je achterloopt met de huur, zal er contact worden opgenomen met je borgsteller.

 • Wanneer een borgsteller als extra zekerheid nodig is, wordt er (per huurder) een akte van borgtocht opgesteld en ondertekend.

 • Belangrijk is dat je weet dat de borgsteller aansprakelijk is voor een maximumbedrag van € 15.000 (vijftienduizend euro). Dit is veel geld, maar zolang je je netjes gedraagt, de huur betaalt en de woning gebruikt waarvoor deze bedoeld is, dan zal dit bedrag niet ter sprake komen.  

 • Als er sprake is van twee borgstellers op een huurovereenkomst, dan is de maximale aansprakelijkheid samen € 15.000 te vermeerderen met rente en kosten. Wel zijn beide borgstellers hoofdelijk verantwoordelijk voor het bedrag. Ze kunnen dus beiden aangesproken worden.

 • Bij studenten, woningdelers, ondernemers die minder dan een jaar actief zijn en de meeste aspirant-huurders die een uitkering hebben vragen wij altijd om borgstellers.


Hieronder zie je de inhoud van de Akte van Borgtocht:

pagina 1

pagina 2

Was dit een antwoord op uw vraag?