Huren als student? Bij VB kan het!

Dit zijn de voorwaarden voor studenten.

Verhuurtbeter.nl avatar
Geschreven door Verhuurtbeter.nl
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Ook studenten komen bij ons in aanmerking een woning te huren. Eén van de voorwaarden is, dat ieder over een eigen garantsteller beschikt. Onze voorkeur gaat hierbij uit naar een 1e graads familielid, zoals vader, moeder, broer of zus.

Geen boze studenten bij VB

Tevens dient de borgsteller woonachtig en werkzaam te zijn binnen de Europese Unie. Buiten een mogelijke bijbaan en studiefinanciering is er vaak nog geen sprake van een volledig inkomen uit loondienst. Dit is de reden dat wij een waarborgsom van 3 maanden rekenen (3 keer de huurprijs).

Maar hoe kan een student de woning financieren?
De mogelijkheden zijn als volgt:

• Met een studiefinanciering (lening);

• Inkomen uit werk;

• Uw ouders betalen de huur of er is sprake van een ouder toelage.

Een combinatie is natuurlijk ook mogelijk, dit zorgt tenslotte voor meer financiële draagkracht. Nadat wij u een woning toewijzen, vragen wij (onderstaande) documenten aan te leveren welke overeenkomt met de, door u, opgegeven informatie in het woondossier.

  • Bewijs van inschrijving van de opleiding;

  • Toekenningsbesluit studiefinanciering DUO;

  • Maandelijkse specificatie van uw bijbaan;

  • Drie recente bankafschriften waarop uw inkomen en/of DUO wordt bijgeschreven;

  • UWV verklaring arbeidsverleden;

  • Basis Registratie Personen (BRP);

  • Identiteitsbewijs borgsteller;

  • Aantonen inkomen borgsteller;

  • Akte van Borgtocht.

Naast bovengenoemde punten gelden ook voor studenten
de volgende algemene voorwaarden:

• U heeft een geldige verblijfstitel in Nederland;

• Uit onze geautomatiseerde creditcheck blijkt een positief betalingsverleden;

• U spreekt de Nederlandse of Engels taal;

• U bent transparant over uw aanvraag.

Was dit een antwoord op uw vraag?