Huren als student? Bij VB kan het!

#studenten #voorwaarden #woning delen

Verhuurtbeter.nl avatar
Geschreven door Verhuurtbeter.nl
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Studenten komen ook in aanmerking om bij ons een woning te huren. Eén van de voorwaarden is, dat elke student een eigen borgsteller heeft. Onze voorkeur gaat uit naar een eerstegraads familielid, zoals vader, moeder, broer of zus. Daarbij moet de borgsteller binnen de Europese Unie wonen en/of werken.

LET OP: wilt u een woning delen met 3 personen, lees dan ook dit artikel: https://docs.verhuurtbeter.nl/nl/articles/5148048-een-huurwoning-delen-met-3-personen-waar-wel-en-waar-niet

Geen boze studenten bij VB

Buiten een mogelijke bijbaan en studiefinanciering is er vaak nog geen sprake van een volledig inkomen uit loondienst. Dit is de reden dat wij een waarborgsom van 2 maanden rekenen (2 keer de huurprijs).

Een student kan op de volgende manieren de woning financieren:

• Met een studiefinanciering (lening);

• Inkomen uit werk;

• Uw ouders betalen de huur of er is sprake van een ouderlijke toelage.

Een combinatie is natuurlijk ook mogelijk; dit zorgt immers voor meer financiële draagkracht. Nadat wij u een woning toewijzen, vragen wij (onderstaande) documenten aan te leveren welke overeenkomt met de, door u, opgegeven informatie in het woondossier.

  • Bewijs van inschrijving van de opleiding;

  • Toekenningsbesluit DUO;

  • Maandspecificatie van uw bijbaan;

  • Drie recente bijschrijvingen van uw inkomen/DUO;

  • UWV-verklaring arbeidsverleden;

  • Basisregistratie Personen (BRP);

  • Identiteitsbewijs borgsteller;

  • Aantonen inkomen borgsteller;

  • Akte van Borgtocht.

Naast bovengenoemde punten gelden ook voor studenten
de volgende algemene voorwaarden:

• U heeft een geldige verblijfstitel in Nederland;

• Uit onze geautomatiseerde creditcheck blijkt een positief betalingsverleden;

• U spreekt de Nederlandse of Engels taal;

• U bent transparant over uw aanvraag.

Was dit een antwoord op uw vraag?