Alle collecties
Woning toegekend en dan?
Hoe worden mijn gegevens gecontroleerd, welke documenten vraagt Verhuurtbeter.nl en hoe kan ik mijn gegevens delen?
Hoe worden mijn gegevens gecontroleerd, welke documenten vraagt Verhuurtbeter.nl en hoe kan ik mijn gegevens delen?

#privacy #toekennen #upload #document #brondata #fraudepreventie

Verhuurtbeter.nl avatar
Geschreven door Verhuurtbeter.nl
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Verhuurtbeter.nl controleert op twee manieren of de gegevens in je Verhuurtbeter.nl account (profiel) voldoende overeenkomen om de woning te huren.

 1. via brondata: met jouw toestemming via DigiD en Datakeeper

 2. via de controle van door jou te uploaden documenten

1. Brondata | voorinschrijving
Zodra je na een open huis de 3-cijferige code hebt ingevoerd, zie je een QR-code en kan de huurder via zijn persoonlijke DigiD account (met gebruikersnaam en wachtwoord) en de Datakeeper app veilig de gegevens van verschillende instanties, zoals Mijn Overheid, UWV, de Belastingdienst en DUO met ons delen. Hierdoor hoef je na toekenning van de woning minder documenten te uploaden in je Sneller Huren account.
Tijdens de voorinschrijving controleren we je naam, je huidige adres, je inkomen en als je studeert, voor welke studie je bent ingeschreven en of je een studieschuld hebt. Als je dit hebt gedaan ontvang je 24 uur na het open huis automatisch ons huurvoorstel, welke je dan kunt accepteren of afwijzen. 24 uur na ontvangst van het huurvoorstel weten we welke apsirant-huurders het huurvoorstel hebben geaccepteerd en gaan we verder met degene die dan bovenaan de wachtlijst staat. LET OP: het huurvoorstel is gebaseerd op wat je hebt ingevuld in je profiel. Als het door jou ingevulde (te veel) afwijkt van wat wij later vaststellen, gaan we door met de volgende kandidaat op de wachtlijst. Zorg dus altijd dat je profiel goed is ingevuld en loop dit nog een keer goed na voordat je de code invoert.

Brondata | acceptatie
Als je het huurvoorstel hebt geaccepteerd en je staat bovenaan de wachtlijst, dan zetten we met jou de volgende stap. Wij maken dan de huurovereenkomst en de startnota van je nieuwe woning in orde. Hierna heb je 24 uur om de overeenkomst digitaal te ondertekenen en de startnota te betalen. Zodra je dit hebt gedaan vragen we je nog een keer om met je DigiD account (met gebruikersnaam en wachtwoord) en de Datakeeper app veilig de resterende gegevens met ons te delen.
Hier lees je wat je allemaal kunt verwachten: van huurovereenkomst naar oplevering van je huurwoning.

Aan de hand van jouw persoonlijke situatie kan dan nog een aantal documenten nodig zijn. De benodigde documenten worden op basis van jouw profiel voor je opengezet in je Sneller Huren account. Soms vragen we om een specifiek document en dan zet ons team dit document handmatig open in je account.​

We krijgen regelmatig vragen over het uploaden van documenten.

Om jouw privacy optimaal te beschermen, verzoeken wij je vriendelijk jouw documenten alleen in te dienen wanneer dit absoluut noodzakelijk is en deze nooit via e-mail naar ons te sturen. Documenten zijn pas nodig als we je een woning hebben toegewezen. Op dat moment heb je 6 dagen de tijd om de documenten veilig te uploaden in je Sneller Huren account.

Uploaden en verificatie van documenten:

Je kunt je documenten pas uploaden nadat je een huurwoning toegewezen hebt gekregen. Zodra je de huurovereenkomst hebt ondertekend en je de startnota hebt betaald, controleert ons team de documenten zorgvuldig. We controleren (met voorrang) de documenten van huurders die op korte termijn hun woning opgeleverd krijgen. Zodra onze documentcontrole is afgerond, sturen we je een bericht en is de toewijzing definitief. Je krijgt dan ook het inschrijfgeld van € 50 terug.

Welke documenten zijn vereist?

Hieronder staan alle documenten op een rij die we kunnen vragen bij het toewijzen van een woning. Door het delen van jouw data via DigiD en Datakeeper wordt het aantal documenten verminderd. Dit verschilt per situatie (studerend, werkend, gepensioneerd etc.) Als we dus om een document vragen is het aanleveren verplicht, tenzij anders met je overeengekomen.

Werknemers hebben we een goed leesbare scan nodig van:

 • werkgeversverklaring [we nemen altijd contact op met jouw werkgever voor verificatie].​

Ondernemers hebben een goed leesbare scan nodig van:

 • Uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden);

 • Business forecast (prognose van het huidige jaar); opgesteld en ondertekend door een accountant of boekhouder;

 • Verklaring van geregistreerd inkomen van de laatste 2 jaar;

Garantstellers, wij vragen een goed leesbare scan van:

 • Identiteitsbewijs (geen rijbewijs!);

 • Inkomensgegevens van de garantsteller.

 • Akte van borgtocht (dit is een voorbeeld, de akte ontvang je van ons bij de huurovereenkomst)

Let op: alle eventuele buitenlandse documenten moeten in het Nederlands of Engels zijn (dus ook van de garantsteller). Zo niet, dan moet je deze documenten laten vertalen door een erkend vertaalbureau of tolk; het proces om deze vertaling te verkrijgen kan enkele dagen duren, dus zorg dat je dit alvast op voorhand in orde maakt. ​

Diversen

 • Als je een huurwoning verlaat, is een verhuurdersverklaring vereist.

 • Als je je vorige woning hebt verkocht, is een hypotheekverklaring vereist.

 • Als er geen vast inkomen is maar wel eigen vermogen, is een bewijs van eigen vermogen vereist.

 • In het geval van een echtscheiding is een echtscheidingsconvenant nodig.

 • Soms worden er aan de hand van jouw situatie specifieke documenten opgevraagd.

Was dit een antwoord op uw vraag?