Meer mensen een eerlijke kans. Hoe werkt de wachtlijst en toewijzen van woningen?

#SnellerHuren #inschrijfduur #profielkaart #toewijzen #kandidaatselectie #huurvoorstel #wachtlijst #wachtrij

Verhuurtbeter.nl avatar
Geschreven door Verhuurtbeter.nl
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Verhuurtbeter.nl biedt mensen een eerlijke kans.
Wij wijzen woningen toe op basis van inschrijfduur en de geldende voorwaarden. Zo helpen we je 10 keer sneller aan een nieuwe woning dan anderen. Een sociale huurwoning is door zijn lage huurprijs uiteraard meer gewild, dan een dure vrijesectorwoning.

Hieronder vertellen we je hoe onze wachtlijst werkt. ​

Voordat je kosten maakt aan een Sneller Huren account, kun je bij alle woningen zien in ons aanbod hoeveel mensen (in onderstaand voorbeeld 10 aspirant huurders) er al op de wachtlijst staan voor die woning. Dat zie je aan het hartje, met het getal ernaast.

Met een Sneller Huren account kun je woningen toevoegen aan je favorieten. Van iedere woning die je hebt toegevoegd aan je favorieten, kun je je positie op de wachtlijst zien. In onderstaande profielkaart zie je hoe.

Deze twee pijlen verwijzen naar jouw positie op de wachtlijst en de status van elke woning wordt aangegeven, 'beschikbaar' of 'onder optie'.

Onder optie
Woningen die onder optie zijn gegaan voor iemand anders, daar tonen we geen positie meer van. Mocht de woning weer beschikbaar komen, omdat de kandidaat van de woning afziet, wordt ook de positie op de wachtlijst voor díe woning weer zichtbaar.

De positie op de wachtlijst verandert
Iedere kandidaat kan tot 24 uur na het open huis de voorkeuren van de woningen aanpassen in zijn Profielkaart. Als de inschrijfduur van deze kandidaat langer is dan jouw inschrijfduur, gaat deze kandidaat voor jou op de wachtlijst. Het kan óók voorkomen dat een kandidaat met een langere inschrijfduur de woning verwijdert uit zijn voorkeuren of dat hij helemaal geen woning meer zoekt. Dan schuiven de andere kandidaten allemaal 1 positie naar boven op de wachtlijst. Het moment dat we aan de kandidaatselectie beginnen zien we wie er op nummer 1, 2 of 3 etc. staat.

Bezoek het Open Huis om in aanmerking te komen
Het is belangrijk dat je de woning bekijkt voordat je deze huurt. Je mag ook iemand namens jou sturen om te kijken. Als je niet naar het Open Huis gaat en jouw positie op de wachtlijst is hoog (de kans dat je kunt huren is dan groot) mis je dus de kans op de woning en kan iemand met een minder hoge positie voorgaan.

Wil je de woning huren na het open huis?
Als je voor een woning in aanmerking wilt komen moet je:

  1. de 3-cijferige code [code] binnen 24 uur vanaf de aanvang van het open huis invoeren bij de woning in je Profielkaart. De Profielkaart is alleen bereikbaar met een Sneller Huren account.

  2. de Datakeeper voorinschrijving via de QR-code en je DigiD account (met gebruikersnaam en wachtwoord) afronden.

24 uur na het open huis ontvang je dan automatisch een huurvoorstel van ons, welke je binnen 24 uur moet accepteren of afwijzen. Hierna gaan we verder met de aspirant-huurder die het huurvoorstel heeft geaccepteerd en die dan bovenaan de wachtlijst staat. Uiteraard ontvangt iedereen die via deze weg interesse heeft getoond en het nu helaas nog niet is geworden netjes een bericht van ons.

Let op! Als je nog geen Sneller Huren aanmelding hebt is het belangrijk dat je dit binnen 24 uur na het Open Huis in orde maakt, de woning van jouw voorkeur toevoegt, de unieke code toevoegt en de Datakeeper voorinschrijving afrondt.

De huurovereenkomst, tekenen en betalen en documenten aanleveren
De kandidaat die het huurvoorstel binnen 24 uur heeft geaccepteerd en bovenaan de wachtlijst staat, wordt in principe de huurder. Gaat het toch niet door, gaan we door met de volgende op de wachtlijst, die het huurvoorstel heeft geaccepteerd. Dit is ook het moment om de gevraagde documenten te uploaden.
Ben jij de gelukkige? Dan maken we de huurovereenkomst en de startnota voor je in orde. De overeenkomst moet dan getekend en de startnota betaald worden, beide binnen 24 uur. Zodra dit in orde is, doen we nog een controle via Datakeeper voor resterende gegevens en vragen we je om de eventuele documenten te uploaden in je account. Hier heb je totaal 6 dagen de tijd voor.
LET OP: als je niet binnen 24 uur tekent en betaalt, gaan we verder met de volgende kandidaat op de wachtlijst.


"Verhuurtbeter.nl is uniek in de vrije markt van woningverhuur door deze rechtvaardige wijze van het toewijzen van woningen."

Was dit een antwoord op uw vraag?