Veiligheid, garanties en uw account

Hoe gaat Verhuurtbeter.nl om met mijn persoonsgegevens en mijn privacy? #AVG #veiligheid #beëindigen

Verhuurtbeter.nl avatar
Geschreven door Verhuurtbeter.nl
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Verhuurtbeter.nl hecht veel waarde aan uw privacy.

Als u zich aanmeldt bij Verhuurtbeter.nl om een account aan te maken en op akkoord klikt, geeft u ons daarmee toestemming om de door u aangeleverde persoonsgegevens te gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn aangeleverd: het kunnen huren van een woning via Verhuurtbeter.nl. Het gebruik van Verhuurtbeter.nl door huurders en de aangesloten verhuurders is beschreven in de Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring. Bij eerste registratie op een platform adviseren wij iedereen om de gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring te lezen en vervolgens te accepteren.

Verhuurtbeter.nl hanteert i.v.m. uw privacy onder meer de volgende bepalingen:

  • De gegevens die Verhuurtbeter.nl van u vraagt worden in overeenstemming met de wet op een behoorlijke en zorgvuldige manier verwerkt.

  • De persoonsgegevens worden alleen voor welbepaalde, vooraf uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verzameld. Vervolgens worden deze alleen verder verwerkt voor doeleinden die daarmee verenigbaar zijn.

  • De gegevens zijn bij Verhuurtbeter.nl op een passende manier beveiligd: wij maken gebruik van 'HTTPS'-certificaten (voor beveiligde verbinding) en de gegevens worden opgeslagen op ISO-27001 gecertificeerde servers.

Het recht om vergeten te worden | recht op vergetelheid
Als u inlogt in uw account kunt u via 'Mijn Account' al uw gegevens op Verhuurtbeter.nl laten verwijderen met de functie "account beëindigen", onderaan de pagina. Dit kan zowel voor een Premium als een gratis account.

Het recht om uw gegevens in te zien | recht op inzage
Als u inlogt in uw account kunt u via 'Mijn woondossier' alle door u met ons gedeelde gegevens inzien en eventueel downloaden voor eigen gebruik.

Het recht om uw gegevens aan te passen | recht op rectificatie
Als uw gegevens in ons systeem niet kloppen, kunt u deze eenvoudig aanpassen in uw "Profiel" na inloggen in uw account.

Was dit een antwoord op uw vraag?