Alle collecties
Vraag en Antwoord
Vragen over uw profiel
Welke documenten vraagt Verhuurtbeter.nl?
Welke documenten vraagt Verhuurtbeter.nl?
#privacy #toekennen
Verhuurtbeter.nl avatar
Geschreven door Verhuurtbeter.nl
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Documenten zijn pas nodig zodra wij u een woning toekennen. Vanaf het

moment dat u het huurvoorstel heeft ontvangen, heeft u 6 dagen de tijd om alles te

uploaden in uw Premium account.


Welke documenten worden er zoals gevraagd?
Hieronder ziet u het maximale aantal documenten dat wij vragen bij het daadwerkelijk toewijzen van een woning. Documenten hoeft u dus later pas te uploaden, wanneer het er echt toe doet. Zo beschermen we óók in de prille eerste fase uw privacy.

“Ook de controle van de documenten vindt pas plaats zodra wij een woning toewijzen. De iDIN-check hoeft ook pas bij toekennen van een woning te worden uitgevoerd…voor nu dus geen haast.”


Algemeen

Wij vragen altijd om een goed leesbare scan van:

 • een recente foto van u;

 • als een iDIN check niet kan worden uitgevoerd, vragen wij om uw identiteitsbewijs (geen rijbewijs);

 • uittreksel Basisregistratie Personen [BRP]

Werkt u in loondienst?
Wij vragen altijd om een goed leesbare scan van:

 • salarisspecificaties [drie meest recente exemplaren];

 • bankafschrift [drie meest recente exemplaren, waaruit bijschrijving inkomen blijkt];

 • werkgeversverklaring [wij nemen bij verificatie altijd contact op met uw werkgever];

 • jaaropgave [meest recente exemplaren];

 • arbeidsovereenkomst;

 • uitzendovereenkomst.

Bent u ondernemer?
Wij vragen altijd om een goed leesbare scan van:

 • een uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden);

 • jaarcijfers van de laatste 2 boekjaren;

 • aangifte inkomstenbelasting van de laatste 2 jaren;

 • BTW-aangiftes van het lopende/voorliggende jaar;

 • Prognose lopende jaar; opgesteld en getekend door een erkende boekhouder;

 • Geregistreerd inkomen voorliggend jaar;

Bent u student?
Wij vragen altijd om een goed leesbare scan van:

 • uw maandelijkse specificatie inkomen van de laatste 3 maanden;

 • bankafschriften van de laatste 3 maanden, waaruit de bijschrijving van het meest recente inkomen blijkt;

 • collegekaart;

 • het bewijs van inschrijving van de studie.

Wilt u als Borgsteller fungeren?
Wij vragen altijd om een goed leesbare scan van:

 • een identiteitsbewijs (rijbewijs is niet toegestaan);

 • het inkomen van de borgsteller.

 • Getekende Akte van Borgtocht (bijgevoegd)

Diversen

 • Als er geen vast inkomen is maar wel eigen vermogen zullen wij vragen dit aan te tonen.

 • Soms vragen wij specifieke dossier gerelateerde documenten op.

 • Als u een huurwoning achterlaat | een verhuurdersverklaring.

 • Als u een koopwoning achterlaat | een hypotheekhoudersverklaring.

 • Als er sprake is van een echtscheiding | een echtscheidingsconvenant.

 • Als u over spaargeld beschikt | bewijs van spaartegoed.

Buitenlandse documenten

Alle buitenlandse inkomensgerelateerde documenten dienen in het Nederlands of Engels aangeleverd te worden (ook van de borgsteller).

Indien u hier niet over beschikt dient u deze documenten te allen tijde door een erkend vertaalbureau te laten vertalen. Houdt u er rekening mee dat dit enige dagen in beslag kan nemen.

Let op

Mochten uw documenten na onze beoordeling niet voldoende aantonen wat u zelf in uw profiel heeft opgegeven, dan kan het zijn dat de verhuur van de woning niet door kan gaan. Uiteraard zorgt de verhuurder er dan voor dat het gehele bedrag van de startnota aan u wordt terugbetaald.

Was dit een antwoord op uw vraag?