Documenten zijn pas nodig zodra wij u een woning toekennen. Vanaf dat moment heeft u 3 dagen de tijd om alles te uploaden in uw Premium account.


Welke documenten worden er zoals gevraagd?
Hieronder ziet u het maximale aantal documenten dat wij vragen bij het daadwerkelijk toewijzen van een woning. Documenten hoeft u dus later pas te uploaden, wanneer het er echt toe doet. Zo beschermen we óók in de prille eerste fase uw privacy.

Ook de controle van de documenten vindt pas plaats zodra wij een woning toewijzen. De iDIN-check hoeft ook pas bij toekennen van een woning te worden uitgevoerd…voor nu dus geen haast!


ALGEMEEN
Wij vragen altijd om een goed leesbare scan van:

 • een recente foto van u;

 • als een iDIN check niet kan worden uitgevoerd, vragen wij om uw identiteitsbewijs (geen rijbewijs);

 • uittreksel Basisregistratie Personen [BRP]

LOONDIENST
Wij vragen altijd om een goed leesbare scan van:

 • salarisspecificaties [drie meest recente exemplaren];

 • bankafschrift [drie meest recente exemplaren, waaruit bijschrijving inkomen blijkt];

 • werkgeversverklaring [wij nemen bij verificatie altijd contact op met uw werkgever];

 • jaaropgave [meest recente exemplaren];

 • arbeidsovereenkomst;

 • uitzendovereenkomst.

ONDERNEMER
Wij vragen altijd om een goed leesbare scan van:

 • een uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden);

 • jaarcijfers van de laatste 2 boekjaren;

 • aangifte inkomstenbelasting van de laatste 2 jaren;

 • BTW-aangiftes van het lopende/voorliggende jaar;

 • Prognose lopende jaar; opgesteld en getekend door een erkende boekhouder;

 • Geregistreerd inkomen voorliggend jaar;

STUDENT
Wij vragen altijd om een goed leesbare scan van:

 • uw maandelijkse specificatie inkomen van de laatste 3 maanden;

 • bankafschriften van de laatste 3 maanden, waaruit de bijschrijving van het meest recente inkomen blijkt;

 • collegekaart;

 • het bewijs van inschrijving van de studie.

BORGSTELLER
Wij vragen altijd om een goed leesbare scan van:

 • een identiteitsbewijs (rijbewijs is niet toegestaan);

 • het inkomen van de borgsteller.

DIVERSEN

 • Als er geen vast inkomen is maar wel eigen vermogen zullen wij vragen dit aan te tonen.

 • Soms vragen wij specifieke dossier gerelateerde documenten op.

 • Als u een huurwoning achterlaat | een verhuurdersverklaring.

 • Als u een koopwoning achterlaat | een hypotheekhoudersverklaring.

 • Als er sprake is van een echtscheiding | een echtscheidingsconvenant.

 • Als u over spaargeld beschikt | bewijs van spaartegoed

LET OP: mochten uw documenten na onze beoordeling niet voldoende aantonen wat u zelf in uw profiel heeft opgegeven, dan kan het zijn dat de verhuur van de woning niet door kan gaan. Uiteraard zorgt de verhuurder er dan voor dat het gehele bedrag van de startnota aan u wordt terugbetaald.


Heb je het antwoord gevonden?