Alle collecties
Woning toegekend en dan?
Om welke documenten vraagt Verhuurtbeter.nl en wanneer en hoe kan ik deze delen?
Om welke documenten vraagt Verhuurtbeter.nl en wanneer en hoe kan ik deze delen?

#privacy #toekennen #upload #document

Verhuurtbeter.nl avatar
Geschreven door Verhuurtbeter.nl
Deze week bijgewerkt

We krijgen regelmatig vragen over het uploaden van documenten.

Om jouw privacy optimaal te beschermen, verzoeken wij je vriendelijk jouw documenten alleen in te dienen wanneer dit absoluut noodzakelijk is. Documenten zijn alleen nodig als we je een woning toewijzen. Op dat moment heb je 6 dagen de tijd om de vereiste documenten te uploaden in je Sneller Huren account.

Indiening en verificatie van documenten:

Je kunt je documenten uploaden nadat je een huurwoning toegewezen hebt gekregen, maar niet eerder. Na de toewijzing controleert ons team de documenten zorgvuldig, zodra je de huurovereenkomst hebt ondertekend en je de startnota hebt betaald. We controleren bij voorkeur de documenten van huurders die op korte termijn een woning opgeleverd krijgen, enzovoort. Zodra onze documentcontrole is afgerond, wordt de toewijzing definitief. Je krijgt dan ook het inschrijfgeld van ā‚¬ 50 terug.

Identiteitscontrole
De iDIN controle kan direct worden uitgevoerd bij het opstarten van het Sneller Huren account, maar is pas verplicht bij de toewijzing van een woning. Als je nog geen Nederlandse bankrekening hebt of als jouw bank iDIN niet ondersteunt, kun je ook jouw identiteitsbewijs uploaden (zonder doorhalingen). Dit is de traditionele methode voor identiteitscontrole. Ons systeem voert dan een controle uit. Het ID-bewijs wordt na verificatie direct volledig uit ons systeem verwijderd. Dit proces kan alleen plaatsvinden nadat een woning is toegewezen.

Welke documenten zijn vereist?

Hieronder staat het maximale aantal documenten dat we kunnen vragen bij het toewijzen van een woning. Als we om een document vragen is het aanleveren verplicht, tenzij anders overeengekomen.

Over het algemeen hebben we een goed leesbare scan nodig van:

 • Jouw identiteitsbewijs (geen rijbewijs)
  ā€‹ALLEEN als een iDIN-check niet mogelijk is;

 • Uittreksel gemeentelijke basisadministratie [BRP].

Werknemer hebben we een goed leesbare scan nodig van:

 • werkgeversverklaring [we nemen altijd contact op met jouw werkgever voor verificatie];

 • UWV verklaring.

Ondernemers hebben een goed leesbare scan nodig van:

 • Uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden);

 • Jaarcijfers van het laatste boekjaar, opgesteld en ondertekend door een erkende accountant of boekhouder;

 • Business forecast; opgesteld en ondertekend door een erkend accountant of boekhouder;

 • Verklaring van geregistreerd inkomen van de laatste 2 jaar

 • Overeenkomst om contact op te nemen met de boekhouder of accountant, ondertekend door de kandidaat-huurder.

Student, wij vragen een goed leesbare scan van:

 • Bewijs van inschrijving voor de opleiding.

Garantstellers, wij vragen een goed leesbare scan van:

 • Identiteitsbewijs (behalve rijbewijs);

 • Inkomensgegevens van de garantsteller.

 • Akte van borgtocht

Let op: Alle buitenlandse inkomensgerelateerde documenten moeten in het Nederlands of Engels zijn (ook van de garantsteller). Zo niet, dan moet je deze documenten laten vertalen door een erkend vertaalbureau of tolk; het proces om deze te verkrijgen kan enkele dagen duren.

Diversen

 • Als je een huurwoning verlaat, is een verhuurdersverklaring vereist.

 • Als je je vorige woning hebt verkocht, is een hypotheekverklaring vereist.

 • Als er geen vast inkomen is maar wel eigen vermogen, is een bewijs van eigen vermogen vereist.

 • Soms worden specifieke dossiergerelateerde documenten gevraagd.

 • In het geval van een echtscheiding is een echtscheidingsconvenant nodig.
  ā€‹

Was dit een antwoord op uw vraag?