Alle collecties
Vraag en Antwoord
Vragen over uw zoektocht
U huurt samen een woning en 1 van u wil de woning verlaten, of u wilt een kandidaat voordragen
U huurt samen een woning en 1 van u wil de woning verlaten, of u wilt een kandidaat voordragen

#opzeggen #huurrecht #woningdelers #voorgedragen kandidaat

Verhuurtbeter.nl avatar
Geschreven door Verhuurtbeter.nl
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Wat te doen als 1 van u de woning wilt verlaten?

U wilt alleen in de woning blijven wonen
Feitelijk moet u dan eerst samen de huur opzeggen. U heeft immers ook de woning samen gehuurd. De persoon die in de woning wil blijven wonen, kan een verzoek doen aan de verhuurder om de woning alleen te huren. De verhuurder zal controleren of u de huur zelf ook kunt opbrengen. Als uw situatie aanleiding geeft om de woning alleen te huren kunt u onder dezelfde huurovereenkomst in de woning blijven wonen. Uw huisgenoot wordt dan na acceptatie door de verhuurder verwijderd van de huurovereenkomst.

Onderhuur is wettelijk verboden, hier staan hoge boetes op. Wij ontraden u dus om iemand tegen een vergoeding in huis te nemen.

Kort stappenplan

 1. Zeg de huur op bij de verhuurder en geef aan dat u de woning alleen wilt blijven huren.

 2. De verhuurder bevestigt uw opzegging en controleert of u de huur alleen kunt opbrengen en stemt de voorwaarden hiervoor met u af.

 3. Na uw acceptatie wordt de huurovereenkomst aangepast.

 4. De vertrekkend huurder wordt ontslagen uit de huurovereenkomst.


U wilt samen met iemand anders de woning huren
Feitelijk moet u dan ook eerst met uw huidige (vertrekkende medehuurder) de huurovereenkomst opzeggen. Uw medehuurder wil straks namelijk niet meer verantwoordelijk zijn voor de huurovereenkomst. Uw gezamenlijke verzoek met de nieuwe medehuurder moet eerst door de verhuurder bekeken worden. De verhuurder schakelt hierbij Verhuurtbeter.nl in. De verhuurder hanteert een nieuwe huurprijs bij een nieuwe huurovereenkomst. De huurprijs kan dus hoger of lager zijn dan u gewend bent.

Op deze manier heeft u straks samen met de nieuwe medehuurder gelijke huurrechten.

Kort stappenplan

 1. Zeg samen de huur op bij de verhuurder en geef aan dat één van u de woning wil gaan huren samen met een nieuwe persoon.

 2. De verhuurder bevestigt uw opzegging en verwijst u naar Verhuurtbeter.nl*. U krijgt hiervoor bij Verhuurtbeter.nl voorrang op de wachtlijst.

 3. Verhuurtbeter.nl controleert of u de achterblijvende huurder en de nieuwe persoon samen de huur kunnen opbrengen en stemt de voorwaarden hiervoor met u af.

 4. Na uw acceptatie wordt een nieuwe huurovereenkomst gemaakt.

 5. De vertrekkend huurder wordt ontslagen uit de oude huurovereenkomst.

*Om de woning te gaan huren met een andere persoon hebben we informatie van u beiden nodig. Deze verzamelen we in een veilig account op naam van u en de nieuwe huurder. U heeft hiervoor een Premium (dus een betaald) account nodig. Vult u alle vragen van het profiel in en stuurt u ons via de knop "Berichten' een bericht in uw Premium account. Geeft u in dat bericht aan dat u bent voorgedragen door de vertrekkend huurder. Dan nemen wij aansluitend contact met u op.


U als vertrekkend huurder wil een huurder voordragen. Kan dat zomaar?

Kort gezegd: NEE

Hieronder de voorwaarden

Let op: wij zijn niet verplicht de woning toe te kennen aan de voorgedragen kandidaat. Zij kunnen voorrang krijgen op de wachtlijst, mits zij voldoen aan de gestelde voorwaarden?

Wanneer is het voordragen niet mogelijk?

 • Sociale huurwoningen (huurwoningen die in aanmerking komen voor huurtoeslag) komen niet in aanmerking voorgedragen te worden. Indien huurder interesse heeft in een sociale huurwoning, dient iemand over een premium account te beschikken.

 • Wanneer er een open huis gepland staat of net geweest is voor deze woning.

 • Wanneer de woning al is toegewezen aan een andere kandidaat of wij al met de de kandidaatselectie bezig zijn.

Was dit een antwoord op uw vraag?