Zoeken

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen?

Lees de voorwaarden zorgvuldig en als u voldoet, meld dan pas aan. Er wordt namelijk geen restitutie verleend.

Aanmelden heeft WEL zin wanneer u zich herkent in de volgende punten:

 • u heeft inkomen uit werk, pensioen, inkomen uit werk i.c.m. studiefinanciering of alleen studiefinanciering (i.c.m. extra waarborgsom en een garantsteller die in Nederland of de EU woont);

 • u heeft een geldige verblijfstitel in Nederland;

 • na onze geautomatiseerde creditcheck blijkt een positief betalingsverleden; 

 • u kunt communiceren in het Nederlands of Engels;

 • wanneer u transparant bent over uw aanvraag;

Kruisje

Aanmelden heeft GEEN zin wanneer u:

 • een negatief betalingsverleden heeft volgens de geautomatiseerde creditcheck;

 • een inkomen heeft dat bestaat uit toeslagen (m.u.v,. studiefinanciering);

 • uitsluitend een Bijstand- Daklozen- Wajong- of soortgelijke uitkering hebt;

 • te maken hebt met schuldhulpverlening (minnelijk of wettelijk WSNP);

 • de volgende documenten niet kunt aanleveren(deze hoeft u pas te uploaden zodra een woning wordt toegekend).

Hoeveel moet ik verdienen om in aanmerking
te komen voor een woning?

Meer uitleg over het huurbudget?


Bijzonderheden

 • Indien kandidaat geen vast inkomen heeft maar wel een aanzienlijk eigen vermogen (vanaf € 100.000 vrij beschikbaar spaargeld) kunt u ook in aanmerking komen.

 • Indien niet geheel kan worden voldaan aan de vereiste inkomsten, kan in overleg naar extra zekerheden (verhoogde waarborgsom, maximaal 3 maanden en garantstelling) worden gekeken. 

 • Wij wijzen woningen toe op basis van de oudste rechten (inschrijfduur) en de geldende voorwaarden.

Heb je het antwoord gevonden?