Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen?

Lees de voorwaarden zorgvuldig en als u voldoet, meld dan pas aan. Er wordt namelijk geen restitutie verleend.

Globaal hanteren we de volgende acceptatienorm: uw bruto maandelijkse inkomen moet ten minste gelijk zijn aan 4 keer de maandelijkse huurprijs. Dat klinkt wellicht wat stevig, maar geen zorgen, dat is voor Verhuurtbeter.nl het beginpunt van ons gesprek. Het hebben van spaargeld, uw soort dienstverband, het hebben van schulden, of niet of het hebben van een garantsteller zijn allemaal onderdelen die de acceptatienorm beïnvloeden. Wij kijken dus altijd verder dan de '4 keer' en gaan graag bij toewijzing van een woning het gesprek met uw aan, waarbij we altijd kijken naar de mogelijkheden.

Aanmelden heeft wél zin wanneer u zich herkent in de volgende punten

 • u heeft inkomen uit werk, pensioen, inkomen uit werk i.c.m. studiefinanciering of alleen studiefinanciering (i.c.m. extra waarborgsom en een garantsteller die in Nederland of de EU woont);

 • u heeft een geldige verblijfstitel in Nederland;

 • na onze geautomatiseerde creditcheck blijkt een positief betalingsverleden; 

 • u kunt communiceren in het Nederlands of Engels;

 • wanneer u transparant bent over uw aanvraag;

Aanmelden heeft géén zin wanneer u

 • een negatief betalingsverleden heeft volgens de geautomatiseerde creditcheck;

 • een inkomen heeft dat bestaat uit toeslagen (m.u.v,. studiefinanciering);

 • uitsluitend een Bijstand- Daklozen- Wajong- of soortgelijke uitkering hebt;

 • te maken hebt met schuldhulpverlening (minnelijk of wettelijk WSNP);

 • de volgende documenten niet kunt aanleveren(deze hoeft u pas te uploaden zodra een woning wordt toegekend).

Bijzonderheden

 • Indien kandidaat geen vast inkomen heeft maar wel een aanzienlijk eigen vermogen (vanaf € 100.000 vrij beschikbaar spaargeld) kunt u ook in aanmerking komen.

 • Indien niet geheel kan worden voldaan aan de vereiste inkomsten, kan in overleg naar extra zekerheden (verhoogde waarborgsom, maximaal 3 maanden en garantstelling) worden gekeken. 

 • Wij wijzen woningen toe op basis van de oudste rechten (inschrijfduur) en de geldende voorwaarden.

Hoeveel moet ik verdienen om in aanmerking
te komen voor een woning?

Meer uitleg over het huurbudget?

Heb je het antwoord gevonden?