Deze vraag krijgen wij vaker. Daarom hebben we hier wat zaken op een rij gezet.

Het gaat hier dan niet om delen door een gezin, een zogenaamde duurzame huishouding, dat mag natuurlijk wel.

Het gaat om het delen door 3 volwassenen die een woning willen huren en samen de kosten willen delen.

Op hoofdlijn is het in de volgende plaatsen zonder probleem mogelijk, mits iedere persoon de beschikking heeft over een eigen slaapkamer.

  • Rotterdam

  • Den Haag

  • Rijswijk

  • Leiden

Waar is het niet zonder meer mogelijk?

  • Amsterdam

  • Delft

  • Utrecht

In deze steden is het mogelijk indien door de verhuurder een vergunning is aangevraagd. Deze vergunning kost vaak (veel) geld en dit wordt om die reden vaak niet gedaan. De woningen die Verhuurtbeter.nl aanbiedt zijn dus in deze plaatsen niet beschikbaar voor delen met 3 personen. 2 Personen kunnen wel de woning delen. LET OP: de woning hierna (alsnog zelf) onderverhuren aan een 3e persoon is contractueel verboden op straffe van hoge boetes.

Tip: Wij raden iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp aan om zelf ook onderzoek te plegen. Laat ons gerust weten hoe je bent gevaren.

Leuk detail Utrecht:
Wij hebben begrepen dat in Utrecht de gemeenteraad verdeeld is op dit onderwerp. Vandaar (nu), 2021) een maximum van totaal 2 personen. Wellicht dat dit bij nieuwe verkiezen de andere kant op valt. Wij juichen dit toe, omdat het meer mensen een kans biedt op betaalbare woonruimte en het een antwoord is om schaarste tegen te gaan.

Heb je het antwoord gevonden?