Alle collecties
Starten bij Verhuurtbeter.nl
Huurbudget: inkomenseisen en meer informatie tot welke huurprijs je kunt huren
Huurbudget: inkomenseisen en meer informatie tot welke huurprijs je kunt huren

#huurbudget #mogelijkheden #berekenen #haalbaarheid #zekerheden #objectief #inkomenseis

Verhuurtbeter.nl avatar
Geschreven door Verhuurtbeter.nl
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Om te kijken welke huurprijs past bij jouw situatie hebben wij een berekeningswijze ontwikkeld die objectief en rechtvaardig is. Doordat de betaalbaarheid van de huurprijs hierbij centraal staat, maken meer mensen een kans op een huurwoning. Het huurbudget dat ons systeem berekent bepaalt tot welke huurprijs je kunt gaan.

Standaard vraagt iedere verhuurder dat een huurder, of twee huurders samen, een bruto inkomen hebben van circa 3 tot 4 keer de kale maandelijkse huur. Voor Verhuurtbeter.nl is dat het vertrekpunt voor jouw klantreis. Wij hebben deze methode verder ontwikkeld en zijn gekomen tot een eerlijke(r)methode die recht doet aan de zekerheden die huurders kunnen bieden. Verhuurtbeter.nl ontwikkelde op basis van twintig jaar ervaring met het verhuren van woningen en het analyseren van data :

het huurbudget.

De berekening van het huurbudget houdt rekening met:

 • de eerste verplichte huurtermijn van 12 maanden van jouw huurovereenkomst;

 • jouw inkomsten en jouw eventuele eigen vermogen;

 • jouw uitgaven;

 • jouw bereidheid om een extra maand waarborgsom te betalen;

 • de mogelijkheid om een persoon voor jou garant te laten staan.


Deze onderdelen beïnvloeden jouw huurbudget. Het exacte huurbudget bepaalt daarna tot welke maandelijkse huurprijs je een woning kunt huren. 

Als je in jouw gratis account bij Verhuurtbeter.nl je Profiel volledig invult, rekent onze software direct jouw huurbudget uit. Daarnaast wordt er een controle uitgevoerd op jouw betaalverleden. Als deze uitslag goed is en het huurbudget is vastgesteld kunnen we je helpen om een huurwoning bij Verhuurtbeter.nl te bemachtigen die valt in de prijsklasse van de tabel hieronder. De exacte berekening van het huurbudget wordt niet gedeeld.

Het huurbudget dat is berekend bepaalt tot welke maandelijkse kale huurprijs je kunt huren:

huurbudget tot €879,66 dan kun je een woning huren met een huur tot:

€ 879,66

sociale huur

huurbudget tot € 1.100* dan kun je een woning huren met een huur tot:

€ 1.100

middenhuur

huurbudget tot € 1.500* dan kun je een woning huren met een huur tot:

€ 1.500

vrije sector

huurbudget vanaf € 1.500* dan kun je in aanmerking komen voor al onze woningen.

€ 1.500

vrije sector

* bij een hoger huurbudget dan €879,66 kan het zijn dat je door gemeentelijke regels niet zonder meer in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. De grens voor sociale huur verandert elk jaar. 


Wat heeft allemaal invloed op jouw huurbudget? Hieronder leggen we dit graag goed uit.

 • Eerste jaar is de huurovereenkomst niet opzegbaar
  Een huurovereenkomst bij Verhuurtbeter.nl kent altijd een eerste minimale termijn van 12 maanden. Het eerste jaar kun je de huurovereenkomst wel opzeggen, maar je blijft de huur verschuldigd voor de eerste 12 maanden. Na de 12 maanden is de huur per kalendermaand door de huurder opzegbaar. Dit eerste jaar is dus voor zowel jou als voor de verhuurder het belangrijkste risico, immers als je de huur niet meer kunt betalen ondervinden beide partijen daar hinder van. Als je door omstandigheden moeite hebt om de huur te betalen, raden wij je natuurlijk aan zo snel mogelijk in contact te treden met de verhuurder. Het risico van eventuele wanbetaling kun je na het eerste jaar voor jezelf beperken door de huurovereenkomst op te zeggen. Na het eerste jaar is voor alle partijen het risico dus kleiner. Daarom is voor het berekenen van jouw huurbudget het eerste jaar van jouw huurovereenkomst heel belangrijk.


 • Bronnen van inkomsten | inkomen
  ​Om het huurbudget te berekenen kijken we ook naar jouw inkomen. Dat houdt in wat je maandelijks verdient. Afhankelijk van de bronnen van inkomen die voor jou van toepassing zijn, kijken we ook naar de zekerheid van dat inkomen. Zo is een vast dienstverband bij een werkgever zekerder dan iemand die net een uitzendbaan is gestart. Een ondernemer die korter dan 1 jaar met zijn onderneming bezig is, is ook minder zeker voor de verhuurder dan een ondernemer die al tenminste 2 jaar aantoonbaar succesvol onderneemt. Iemand met een werkloosheidsuitkering, waarvan de uitbetaling nog maar twee maanden zeker is, heeft dus een aanzienlijk lager huurbudget, dan iemand met een vaste baan.
  Is jouw inkomen zeker, of minder zeker? Hier houden we bij het berekenen van het huurbudget rekening mee.

Voorbeeld van het invullen van inkomen in je account: Profiel > katern 3 Inkomsten; je kunt meerdere bronnen invoeren indien van toepassing

Bijzonderheden | inkomen
Studenten: als het hoofdinkomen alleen bestaat uit een "studiebeurs" en ouderlijke bijdrage, dan is een extra maand borg (dus twee maanden waarborgsom in totaal) en een garantsteller verplicht. Tip: vul ook een eventuele bijbaan apart in! Zijn de inkomsten uit een bijbaan hoog (genoeg), dan kan het ook zijn dat we geen extra maand waarborgsom vereisen.
Uitkeringsgerechtigden: in de meeste situaties is voor aspirant-huurders met een uitkering een extra maand waarborgsom (dus twee maanden waarborgsom in totaal) en een garantsteller verplicht.

30% regeling: als je kennismigrant bent is het goed mogelijk dat je gebruik maakt van de 30%-regeling. In dit geval houd je meer netto inkomen over. Dit voordeel wordt berekend in het huurbudget, mits je bij het door jouw opgegeven inkomen de 30%-regeling op 'Ja' zet. Zie de vraag hierover in de afbeelding hierboven.

Samenwonen, een woning delen als vrienden of als geliefden: ga je samen met iemand een woning huren, kijken we uiteraard ook naar het inkomen van de tweede persoon. Dat inkomen telt volledig mee. Daarnaast kijken we of je de woning deelt (als vrienden/studiegenoten bijvoorbeeld) of dat je als geliefden een duurzaam huishouden met elkaar voert. ​Als je de woning deelt (dus niet als gezin), is een borgsteller verplicht. Hier lees je een interessant artikel over het delen van woonruimte.


 • Vermogen: eigen vermogen (dat kan worden aangetoond, uiteraard) is direct beschikbaar voor het betalen van de huur en daarom telt dit mee voor het berekenen van je huurbudget.

Bijzonderheden | eigen vermogen
Als je alleen over eigen vermogen beschikt, is een huurwoning uiteraard ook binnen handbereik. Afhankelijk van de maandelijkse huurprijs kun je met circa € 50.000 vrij vermogen een woning huren tot € 1.100 kale huur per maand. Vanaf € 75.000 spaargeld kun je een woning huren met een kale huurprijs van circa € 1.600 per maand. In beide situaties is een maand extra waarborgsom (dus twee maanden waarborgsom in totaal) verplicht.

Voorbeeld van het invullen van eigen vermogen in je account: Profiel > katern 3 Inkomsten


 • Uitgaven
  Als je schulden hebt en je daar maandelijks minimaal gedurende het eerste jaar van je huurovereenkomst een bedrag aan moet afbetalen, telt dit bedrag mee in de berekening. Het houdt dan in dat je een lager huurbudget hebt. Als de schulden binnen enkele maanden worden afbetaald houden we daar ook rekening mee, uiteraard. Je uitgaven en andere vragen rondom uitgaven kun je beantwoorden in je account: Profiel > katern 3 Uitgaven.​


 • Waarborgsom
  Als je bereid bent om een extra maand waarborgsom te betalen levert dat iets meer zekerheid op voor de verhuurder en is je huurbudget iets hoger. De standaard waarborgsom is voor iedere huurder één maand huur. Een tweede maand (de extra maand) is ook het maximale dat de verhuurder aan waarborgsom vraagt. Een hogere waarborgsom dan twee maanden is op grond van de Wet Goed Verhuurderschap sinds 01-07-2023 niet toegestaan.

  Vraag in je account: Profiel > katern 5 Overige


 • Garantsteller/borgsteller
  Als je bereid bent om een garantsteller aan jouw aanmelding te verbinden levert dat meer zekerheid op voor de verhuurder en is je huurbudget hoger.
  LET OP: in sommige situaties is een garantsteller verplicht. Bijvoorbeeld voor woningdelers, studenten, uitkeringsgerechtigden, ondernemers die minder dan een jaar actief zijn. ​Hier lees je meer informatie over borgstelling bij een huurwoning

  Vraag in je account: Profiel > katern 5 Overige


Huurbudget staat centraal

Wij kijken niet naar wat de aspirant-huurder bereid is maandelijks te betalen, maar hanteren de spelregels (het huurbudget) die we hiervoor hebben genoemd.

Als het huurbudget is berekenend en je twijfelt zelf of je wel in aanmerking komt, of dat Verhuurtbeter.nl niet de woningen heeft waar je naar zoekt, dan adviseren wij je om niet betaald aan te melden. Je kunt gratis controleren of we je kunnen helpen, voordat je een Sneller Huren account aanmaakt. Bij vragen hierover, stuur ons gerust even een bericht.”

Was dit een antwoord op uw vraag?