Alle collecties
Starten bij Verhuurtbeter.nl
Huurbudget: inkomenseisen en meer informatie over de totstandkoming van het huurbudget en tot welke huurprijs u kunt huren
Huurbudget: inkomenseisen en meer informatie over de totstandkoming van het huurbudget en tot welke huurprijs u kunt huren

#huurbudget #mogelijkheden #berekenen #haalbaarheid #zekerheden #objectief #inkomenseis

Verhuurtbeter.nl avatar
Geschreven door Verhuurtbeter.nl
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Om te kijken welke huurprijs past bij uw situatie hebben wij een berekeningswijze ontwikkeld die objectief en rechtvaardig is. Doordat de betaalbaarheid van de huurprijs hierbij centraal staat, maken meer mensen een kans op een huurwoning. Het huurbudget dat we voor u berekenen bepaalt vervolgens in tot welke huurprijs u kunt gaan.

Globaal vraagt iedere verhuurder dat een huurder, of twee huurders samen, een bruto inkomen hebben van circa 3 tot 4 keer de kale maandelijkse huur. Voor Verhuurtbeter.nl is dat het vertrekpunt voor uw klantreis. Wij hebben deze methode verder ontwikkeld en zijn gekomen tot een eerlijke(r)methode die recht doet aan de zekerheden die huurders kunnen bieden. Verhuurtbeter.nl ontwikkelde op basis van twintig jaar ervaring met het verhuren van woningen:

het huurbudget.

De berekening van het huurbudget houdt rekening met:

 • de eerste verplichte huurtermijn van 12 maanden van uw huurovereenkomst;

 • uw inkomsten en uw eventuele eigen vermogen;

 • uw uitgaven;

 • uw bereidheid om een extra maand waarborgsom te betalen;

 • de mogelijkheid om een persoon voor u garant te laten staan.


Deze onderdelen zorgen samen voor een maandelijks huurbudget. Het huurbudget geeft in de tabel hieronder aan tot welke huurprijs de aspirant-huurder kan huren.

Als u in uw gratis account bij Verhuurtbeter.nl uw Profiel volledig heeft ingevuld, rekent onze software automatisch uw huurbudget uit. Daarnaast wordt er een controle uitgevoerd op het betaalverleden van de aspirant-huurder. Als deze uitslag goed is en het huurbudget is vastgesteld kunnen we u helpen om een huurwoning bij Verhuurtbeter.nl te bemachtigen die valt in de prijsklasse van de tabel hieronder.

Huurbudget berekend, voor welke woningen kom ik in aanmerking?

Het huurbudget geeft aan tot welke maandelijkse kale huurprijs u volgens deze tabel kunt huren:

huurbudget tot €800, dan kunt u een woning huren met een huur tot:

€ 800

sociale huur

huurbudget tot € 1.100* dan kunt u een woning huren met een huur tot:

€ 1.100

middenhuur

huurbudget tot € 1.500* dan kunt u een woning huren met een huur tot:

€ 1.500

vrije sector

huurbudget vanaf € 1.500* dan kunt u in aanmerking komen voor al onze woningen.

€ 1.500

vrije sector

* bij een hoger huurbudget dan €800 kan het zijn dat u door gemeentelijke regels niet zonder meer in aanmerking komt voor een sociale huurwoning.


Wat heeft allemaal invloed op uw huurbudget? Hieronder leggen we dit graag goed aan u uit.

 • Eerste jaar is de huurovereenkomst niet opzegbaar
  Een huurovereenkomst bij Verhuurtbeter.nl kent altijd een eerste minimale termijn van 12 maanden. Het eerste jaar kunt u de huurovereenkomst wel opzeggen, maar u blijft de huur verschuldigd voor de eerste 12 maanden. Na de 12 maanden is de huur per kalendermaand door de huurder opzegbaar. Dit eerste jaar is dus voor zowel u als voor de verhuurder het belangrijkste risico, immers als u de huur niet meer kunt betalen ondervinden beide partijen daar hinder van. Als u door omstandigheden moeite heeft om de huur te betalen, raden wij u natuurlijk aan zo snel mogelijk in contact te treden met de verhuurder. Het risico van eventuele wanbetaling kunt u na het eerste jaar voor uzelf beperken door de huurovereenkomst op te zeggen. Na het eerste jaar is voor alle partijen het risico dus kleiner. Daarom is voor het berekenen van uw huurbudget het eerste jaar van uw huurovereenkomst heel belangrijk.


 • Bronnen van inkomsten | inkomen
  ​Om het huurbudget te berekenen kijken we ook naar uw inkomen. Dat houdt in wat u maandelijks verdient. Afhankelijk van de bronnen van inkomen die voor u van toepassing zijn, kijken we ook naar de zekerheid van dat inkomen. Zo is een vast dienstverband bij een werkgever zekerder dan iemand die net een uitzendbaan is gestart. Een ondernemer die korter dan 1 jaar met zijn onderneming bezig is, is ook minder zeker voor de verhuurder dan een ondernemer die al tenminste 2 jaar aantoonbaar succesvol onderneemt. Iemand met een werkloosheidsuitkering, waarvan de uitbetaling nog maar twee maanden zeker is, heeft dus een aanzienlijk lager huurbudget, dan iemand met een vaste baan.
  Is uw inkomen zeker, of minder zeker? Hier houden we bij het berekenen van het huurbudget rekening mee.

Voorbeeld van het invullen van inkomen in uw account: Profiel > katern 3 Inkomsten; u kunt meerdere bronnen invoeren indien van toepassing

Bijzonderheden | inkomen
Studenten: als het hoofdinkomen alleen bestaat uit een studiebeurs en ouderlijke bijdrage, dan is een extra maand borg (dus twee maanden waarborgsom in totaal) en een garantsteller verplicht. Tip: vult u ook een eventuele bijbaan apart in! Zijn de inkomsten uit een bijbaan hoog (genoeg), dan kan het ook zijn dat we geen extra maand waarborgsom vereisen.
Uitkeringsgerechtigden: in de meeste situaties is voor aspirant-huurders met een uitkering een extra maand waarborgsom (dus twee maanden waarborgsom in totaal) en een garantsteller verplicht.

30% regeling: als u kennismigrant bent is het goed mogelijk dat u gebruik maakt van de 30%-regeling. In dit geval houdt u meer netto inkomen over. Dit voordeel wordt berekend in het huurbudget, mits u bij het door u opgegeven inkomen de 30%-regeling op 'Ja' zet. Zie de vraag hierover in de afbeelding hierboven.

Samenwonen, een woning delen als vrienden of als geliefden: gaat u samen met iemand een woning huren, kijken we uiteraard ook naar het inkomen van de tweede persoon. Dat inkomen telt volledig mee. Daarnaast kijken we of u de woning deelt (als vrienden/studiegenoten bijvoorbeeld) of dat u als geliefden een duurzaam huishouden met elkaar voert. ​Als u de woning deelt (dus niet als gezin), is een borgsteller verplicht. Hier leest u een interessant artikel over het delen van woonruimte.


 • Vermogen: eigen vermogen (dat kan worden aangetoond, uiteraard) is direct beschikbaar voor het betalen van de huur en daarom telt dit mee voor het berekenen van uw huurbudget.

Bijzonderheden | eigen vermogen
Als u alleen over eigen vermogen beschikt, is een huurwoning uiteraard ook binnen handbereik. Afhankelijk van de maandelijkse huurprijs kunt u met circa € 50.000 vrij vermogen een woning huren tot € 1.100 kale huur per maand. Vanaf € 75.000 spaargeld kunt u een woning huren met een kale huurprijs van circa € 1.600 per maand. In beide situaties is een maand extra waarborgsom (dus twee maanden waarborgsom in totaal) verplicht.

Voorbeeld van het invullen van eigen vermogen in uw account: Profiel > katern 3 Inkomsten


 • Uitgaven
  Als u schulden heeft en u daar maandelijks minimaal gedurende het eerste jaar van uw huurovereenkomst een bedrag aan moet afbetalen, telt dit bedrag mee in de berekening. Het houdt dan in dat u een lager huurbudget heeft. Als de schulden binnen enkele maanden worden afbetaald houden we daar ook rekening mee, uiteraard. Uw uitgaven en andere vragen rondom uitgaven kunt u beantwoorden in uw account: Profiel > katern 3 Uitgaven.​


 • Waarborgsom
  Als u bereid bent om een extra maand waarborgsom te betalen levert dat iets meer zekerheid op voor de verhuurder en is uw huurbudget iets hoger. De standaard waarborgsom is voor iedere huurder één maand huur. Een tweede maand (de extra maand) is ook het maximale dat de verhuurder aan waarborgsom vraagt. Een hogere waarborgsom dan twee maanden is op grond van de Wet Goed Verhuurderschap sinds 01-07-2023 niet toegestaan.

  Vraag in uw account: Profiel > katern 5 Overige


 • Garantsteller/borgsteller
  Als u bereid bent om een garantsteller aan uw aanmelding te verbinden levert dat meer zekerheid op voor de verhuurder en is uw huurbudget hoger.
  LET OP: in sommige situaties is een garantsteller verplicht. Bijvoorbeeld voor woningdelers, studenten, uitkeringsgerechtigden, ondernemers die minder dan een jaar actief zijn. ​Hier leest u meer informatie over borgstelling bij een huurwoning

  Vraag in uw account: Profiel > katern 5 Overige


Huurbudget staat centraal

Wij kijken niet naar wat de aspirant-huurder bereid is maandelijks te betalen, maar hanteren de spelregels (het huurbudget) die we hiervoor hebben genoemd.

Als het huurbudget is berekenend en u twijfelt zelf of u wel in aanmerking komt, of dat Verhuurtbeter.nl niet de woningen heeft waar u naar zoekt, dan adviseren wij u om niet Premium (betaald) aan te melden. U kunt gratis controleren of we u kunnen helpen, voordat u Premium gaat. Bij vragen hierover, stuur ons gerust even een bericht.”

Was dit een antwoord op uw vraag?