Naar de hoofdinhoud
Wat zijn servicekosten en kosten voor nutsvoorzieningen?

Check de bijzonderheden bij de woning, daar staat de toelichting.

Verhuurtbeter.nl avatar
Geschreven door Verhuurtbeter.nl
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Door middel van het ? kunt u zien wat binnen de servicekosten valt

Servicekosten en kosten voor nutsvoorzieningen

Servicekosten zijn kosten bovenop de kale huur van een woning. Bijvoorbeeld kosten voor schoonmaak, tuinonderhoud, stoffering en meubilering en de huismeester. Kosten voor nutsvoorzieningen zijn de kosten voor gas, water en elektriciteit waarvoor de huurder een eigen meter heeft. 

Subsidiabele servicekosten

Dit zijn servicekosten die je mag meetellen in de berekening van de huurtoeslag. Voor deze kosten geldt vaak een maximumbedrag. Het gaat om 1 of meer van de volgende servicekosten: schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten, energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten, huismeesterkosten en kosten voor dienst- en recreatieruimten. Op de website van de Belastingdienst vind je meer informatie

Géén servicekosten of nutsvoorzieningen

De volgende kosten vallen niet onder servicekosten of nutsvoorzieningen.

• Zorg-servicekosten; zoals kosten voor maaltijdverstrekking, verpleging en alarmservice
• Belastingen en heffingen, zoals rioolrechten. De verhuurder kan bepaalde kosten en heffingen wel aan jou doorberekenen, maar niet via de servicekosten. Eigenaren krijgen de rekening voor eigenaarsheffingen (zoals de onroerendezaakbelasting) en gebruikers (huurders) voor gebruikersheffingen (zoals de afvalstoffenheffing). De aanslag voor de afvalstoffenheffing komt op naam van de gebruiker van het pand. Bij meervoudig gebruik van een pand (zoals particuliere kamerverhuur) gaat deze aanslag naar de eigenaar/verhuurder.


Servicekosten verder uitgelegd

Zaken die wij uitlichten in het onderdeel Bijzonderheden bij de objecten op onze website vragen soms om meer uitleg. Hieronder een verwijzing naar een pagina waar deze zaken verder worden uitgelegd.

Was dit een antwoord op uw vraag?