Door middel van het ? kunt u zien wat binnen de servicekosten valt

Wat zijn servicekosten en kosten voor nutsvoorzieningen?

Servicekosten zijn kosten bovenop de kale huur van een woning. Bijvoorbeeld kosten voor schoonmaak, tuinonderhoud, stoffering en meubilering en de huismeester. Kosten voor nutsvoorzieningen zijn de kosten voor gas, water en elektriciteit waarvoor de huurder een eigen meter heeft. 

Wat zijn subsidiabele servicekosten?

Dit zijn servicekosten die u mag meetellen in de berekening van de huurtoeslag. Voor deze kosten geldt vaak een maximumbedrag. Het gaat om 1 of meer van de volgende servicekosten: schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten, energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten, huismeesterkosten en kosten voor dienst- en recreatieruimten. Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie

Servicekosten

Kosten voor nutsvoorzieningen

Wat geen servicekosten of nutsvoorzieningen zijn

De volgende kosten vallen niet onder servicekosten of nutsvoorzieningen:

  • Zorgservicekosten; zoals kosten voor maaltijdverstrekking, verpleging en alarmservice;

  • Belastingen en heffingen, zoals rioolrechten. De verhuurder kan bepaalde kosten en heffingen wel aan u doorberekenen, maar niet via de servicekosten. Eigenaren krijgen de rekening voor eigenaarsheffingen (zoals de onroerendezaakbelasting) en gebruikers (huurders) voor gebruikersheffingen (zoals de afvalstoffenheffing). De aanslag voor de afvalstoffenheffing komt op naam van de gebruiker van het pand. Bij meervoudig gebruik van een pand (zoals particuliere kamerverhuur) gaat deze aanslag naar de eigenaar/verhuurder.

Heb je het antwoord gevonden?