Het huren van een woning via Verhuurtbeter.nl kan snel gaan, maar u zult dezelfde weg moeten bewandelen als iedereen. Wij wijzen woningen namelijk toe op basis van de oudste rechten (inschrijfduur) en de geldende voorwaarden. Zo maakt iedereen die kan voldoen aan de voorwaarden een eerlijke kans.

Bezoek een Open Huis
Wij organiseren wekelijks openbare Open Huizen waar u, onaangekondigd en zonder een account aan te maken, langs kunt komen. Als u van tevoren een account aanmaakt, staat u direct op de wachtlijst en krijgt u ook toegang tot 'Premium' kijkmomenten.

U dient een woning eerst de te hebben gezien voor u een huurovereenkomst kunt ondertekenen!

Let op de voorwaarden
In alle gevallen geldt:  check goed de voorwaarden (bv. inkomen, gezinssamenstelling en betaalverleden) en meldt u daarna pas aan. Restitutie van het inschrijfgeld is namelijk niet mogelijk, tenzij wij een fout hebben gemaakt.

Heb je het antwoord gevonden?