Wachtwoord vergeten of u kunt niet inloggen?
Verhuurtbeter.nl avatar
Geschreven door Verhuurtbeter.nl
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Ga naar het volgende adres om in te loggen:

Dan ziet u onder het kader (afbeelding hieronder) "Wachtwoord vergeten". Hierop klikken s.v.p.

Dan uw e-mailadres invoeren dat u eerder heeft gebruikt en "Wachtwoord vergeten" klikken. Als u een juist e-mailadres heeft ingevoerd, ziet u dit scherm:

U ontvangt hierna een e-mail van Verhuurtbeter.nl die er ongeveer als volgt uitziet:

Als u dan de link en wachtwoord gebruikt die vermeld staan in de zojuist ontvangen e-mail en inlogt met uw juiste e-mailadres moet het zeker goed komen!

LET OP: u kunt uit veiligheidsoverwegingen maar eens per 24 uur een ander wachtwoord opvragen.

Was dit een antwoord op uw vraag?