Deze informatie (data) is natuurlijk van de potentiële huurders zelf. Verhuurtbeter.nl is een platform voor huurders en verhuurders van woonruimte. Verhuurtbeter.nl gaat te allen tijde vertrouwelijk met de data om. Zie ook onze Algemene voorwaarden.

De Wet Meldplicht datalekken is sinds 01-01-2016 van kracht. Stuurt u pdf's over de mail of werkt u nog met papieren dossiers? Vergat u dat de laptop in de auto lag met al uw woondossiers erop. Wij kwamen vooral deze voorbeelden tegen.

Verhuurtbeter.nl heeft deze problematiek voor u opgelost! 

Door het gebruik van Verhuurtbeter.nl gaat u op de juiste manier met de persoonsgegevens van uw huurders om.

Wij hebben i.s.m. onze ICT-jurist voor u:

  • de hele keten m.b.t. persoonsgegevens en het verwerken ervan in kaart gebracht en ervoor gezorgd dat duidelijk is wat er met de persoonsgegevens van de huurders gebeurt.

  • de Verhuurtbeter.nl platforms zijn beveiligd met SSL certificaten, zodat alle gegevens veilig zijn en blijven opgeslagen.

  • de Verhuurtbeter.nl platforms staan op goed beveiligde servers bij een ISO 27001 hostingprovider.

  • Wachtwoorden dienen te voldoen aan identieke, strenge eisen.

Heb je het antwoord gevonden?